Instrukcja obsługi automatu

JAK KUPIĆ BILETY PAPIEROWE W STACJONARNYM AUTOMACIE BILETOWYM?
WYBIERZ NA EKRANIE
DOTYKOWYM PRZYCISK
"KUP BILET PAPIEROWY"

WYBIERZ RODZAJ BILETÓW
NA EKRANIE DOTYKOWYM
(POSTĘPUJ ZGODNIE Z INFORMACJAMI
WYŚWIETLANYMI NA EKRANIE)

ZAPŁAĆ GOTÓWKĄ
LUB KARTĄ PŁATNICZĄ

ODBIERZ BILETY, EW.
PARAGON I RESZTĘ

 

ELEMENTY FUNKCJONALNE AUTOMATU BILETOWEGO