Cennik biletów

Bilety jednorazowe: pełnopłatne
ulgowe
1. Na jeden przejazd
a) na linie zwykłe 3,20 1,60
b) na linie nocne, pospieszne i specjalne 4,20 2,10
2. Czasowe
a) 1-godzinny - na linie zwykłe 3,80 1,90
b) 1-godzinny - na linie nocne, pospieszne i specjalne 4,80 2,40
c) 24-godzinny - na wszystkie linie 13,00 6,50

 

Bilety okresowe:
1. Miesięczne lub 30-dniowe
Rodzaj biletu

imienne

na okaziciela ważne we wszystkie dni tygodnia

ważne od poniedziałku do piątku

ważne we wszystkie dni tygodnia

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

ulgowe

pełnopłatne

Na linie zwykłe w granicach Gdańska

82,00

41,00

90,00

45,00

99,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gdańska

86,00

43,00

94,00

47,00

107,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo albo Sopotu

58,00

29,00

64,00

32,00

75,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

96,00

48,00

104,00

52,00

117,00

2. Semestralne
Rodzaj biletu 4-miesięczne
ważne we wszystkie
dni tygodnia
1.10 - 31.01 lub
1.02 - 31.05
5-miesięczne
ważne we wszystkie
dni tygodnia
1.09 - 31.01 lub
1.02 - 30.06
Na linie zwykłe w granicach Gdańska

171,00

214,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gdańska

179,00

223,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gminy Kolbudy albo Pruszcza Gd. albo Gminy Pruszcz Gd. albo Gminy Żukowo albo Sopotu

122,00

152,00

Na linie zwykłe, pospieszne i nocne w granicach Gdańska, Gminy Kolbudy, Pruszcza Gd., Gminy Pruszcz Gd., Gminy Żukowo i Sopotu

198,00

247,00